INTEGRITETSPOLICY

Dataskydd är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker våra webbsidor. Vi vill här informera om vår insamling och användande av data. Följande policy förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på våra webbsidor och hur vi använder den informationen.

Webbplatsen personligbarnbok.se drivs av Högset Design AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556785-0341, nedan omnämnd som ”personligbarnbok.se”, ”Högset Design”, ”Webbplatsen” eller ”vi”.

I vår policy använder vi uttrycket ”personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi räknar inte med information som har anonymiserats eller aggregerats på ett sådant sätt att den inte kan användas för att identifiera en fysisk person.

Inga uppgifter som samlas in kommer att säljas vidare till tredje part.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Ansvarig för personuppgifter
Högset Design AB med organisationsnummer 556785-0341 är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på https://personligbarnbok.se

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
I samband med ett köp på webbplatsen kommer vi att be dig om personuppgifter och då information som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

Följande behandlingar kan, beroende av sammanhanget, utföras:
• Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
• Identifikation och ålderskontroll.
• Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
• Hantering av reklamations- och garantiärenden

Följande kategorier av personuppgifter samlas in:
• Namn.
• Personnummer.
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
• Betalningshistorik.
• Betalningsinformation.
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
• IP adress
Utöver ovan använder vi också personuppgifter för riktad marknadsföring per epost. Följande behandlingar kan, beroende av sammanhanget, utföras:
• Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella erbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration
• Kategorier av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde
En personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

I vissa fall kan det krävas att vi delar dina personuppgifter med samarbetspartners till Högset Design AB. I dessa fall är Högset Design fortfarande personuppgiftsansvarigt och din uppgifter hanteras utifrån denna policy.

T.ex. arbetar Högset Design AB med tryckerier som trycker våra produkter och skickar sedan varan direkt till kund. I de fallen delar vi de uppgifter som tryckeriet behöver för att kunna slutföra och fullgöra beställningen.

Självständig personuppgiftsansvarig
En självständig personuppgiftsansvarig innebär att ett externt företag eller organisation är ansvariga för hur personuppgifter hanteras och samlas in. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständig personuppgiftsansvarig gäller det företagets policys för personuppgiftshantering.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar information med är:
• Statliga myndigheter (så som polis, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga enlig lag att göra så.
• Företag som erbjuder betallösningar på webbplatsen. Klarna hanterar all betalning på webbplatsen och därmed har Högset Design inte kontroll över den information som Klarna kan komma att samla in. Klarna är således självständig personuppgiftsansvarig och det är Klarnas villkor som gäller.
• Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning. Speditörer vi använder oss av är Postnord och DHL.

Lagringsperiod
Vi spar dina personuppgifter i 36 månader efter ditt senaste köp, detta för att kunna hjälpa till med eventuella garanti/reklamationsärenden. Därefter avidentifieras dina uppgifter. Därutöver sparar vi dina uppgifter under den tid vi är skyldiga att göra det för att fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende bokföring.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du har också rätt att begära att dina personuppgifter skall rättas om uppgifterna är felaktiga.
Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Högset Designs behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Högset Designs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat allmänt använt format (dataportabilitet) och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Återkallelse av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på e-postadress: hej@personligbarnbok.se

Cookies
Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

En cookie är en liten textfil som sparas när du första gången besöker en webbsida. Under senare besök, hämtas textfilen från din dator eller mobil. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
Personligbarnbok.se använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på Webbplatsen. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.
Personligbarnbok.se använder sessionscookies för att kontrollera om du placerat en vara i din shopping bag, samt när du använder produktfiltreringen.
Cookies behövs för att vår tjänst skall fungera som den ska.
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns normalt sett i hjälpavsnittet i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Webbplatsen att fungera och du kommer inte kunna genomföra köp.

Vi använder tredje parts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som t.ex. Google Analytics. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobil som längst i 24 månader.

Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar och sparas där.

Om du inte vill bli spårad av Google Analytics finns ett verktyg från Google. Du hittar verktyget här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr0.00