ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR

1.1 ALLMÄNT

Webbplatsen personligbarnbok.se drivs av Högset Design AB.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund” eller ”du”) besöker eller gör ett köp från Högset Design AB, 556785-0341, Källängsvägen 61, 181 44 Lidingö (”Personlig barnbok”, ”Högset Design” eller ”vi”) via webbplatsen www.personligbarnbok.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Genom att använda Webbplatsen och/eller göra en beställning, godkänner du att följa bestämmelserna som anges i Villkoren. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.
Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Webbplatsen vid en viss given tidpunkt, innebär inte en garanti för att samtliga produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt och förbehåller oss för att produkter inte finns i lager.
Personligbarnbok.se förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.

1.2 PRISER
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Samtliga priser är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25 % på allmänna varor och 6% på böcker och illustrationer av konstnärlig typ. Om momssatsen som gäller vid beställningsdatumet ändras efter att beställningen har gjorts, kommer denna ändring att återspeglas i priset på varorna, utan att du meddelas om detta.
Priserna inkluderar inte frakt utan fraktpris specificeras separat. Priserna som anges vid Kundens beställningstidpunkt gäller genom hela köpprocessen. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.
Vid uppenbar felaktig prissättning pga. tekniskt eller mänskligt fel förbehåller personligbarnbok.se sig rätten att annullera en order och återbetala kunden.

1.3 KÖP OCH KUNDUPPGIFTER
För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig du dig att följa Villkoren, samt godkänner att du har tagit del av informationen om personligbarnbok.se behandling av personuppgifter nedan och samtyckt till användningen av cookies enligt punkten 1.12.5.
Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när personligbarnbok.se har bekräftat beställningen skriftligen till din uppgivna e-postadress (”Orderbekräftelsen”). Du uppmanas att spara Orderbekräftelsen för eventuella kontakter med personligbarnbok.se kundtjänst i framtiden. Det avtal som du ingår i samband med en beställning omfattar bara betalning och leverans för den aktuella beställningen och sedan betalning och varan har uthämtats har Kunden inte några ytterligare betalningsförpliktelser gentemot personligbarnbok.se. Villkoren gäller dock alltjämt mellan parterna för de köpta varorna.
Om personligbarnbok.se av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer personligbarnbok.se att informera dig om detta snarast möjligt. Om personligbarnbok.se redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.

Personligbarnbok.se eftersträvar att du ska få Orderbekräftelse senast tjugofyra (24) timmar efter det att beställningen har mottagits av personligbarnbok.se. Om en beställning görs på fredag, helgdagsafton och helgdag kan bekräftelsen dröja något, men personligbarnbok.se försöker då att bekräfta denna senast klockan 18.00 första följande arbetsdag. Alla beställningar skall göras på Webbplatsen. Beställningen bekräftas endast om personligbarnbok.se kan fastställa kundens bostadsadress.

Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om personligbarnbok.se behandling av personuppgifter finns i punkten 1.12.1 nedan, som är en del av dessa Villkor.

1.4 LEVERANSTID OCH AVISERING – FRAKTPOLICY
Leverans av varor sker normalt mellan tre (3) till sex (6) arbetsdagar efter att en order har mottagits. Varorna levereras direkt till brevlåda ifall de får plats och annars till Postens utlämningsställen. Under högsäsong (t ex jultid) kan leveranstiden bli något längre. Tiden räknas från det att personligbarnbok.se skriftligen bekräftat beställningen genom Orderbekräftelsen. Leveranstiderna är förväntade leveranstider och personligbarnbok.se garanterar inte att varorna kommer fram inom angivna leveranstider då oförutsedda förseningar hos oss, externt tryckeri eller hos transportör kan uppstå.

Kontaktuppgifter till personligbarnbok.se kundtjänst finner du här.
E-mail: hej@personligbarnbok.se

1.5 BETALNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOR
Betalning sker genom en extern samarbetspartner, Klarna och de betalningssätt som Klarna erbjuder. Genom att betala med Klarna lämnas dina kort- eller kontouppgifter aldrig ut till personligbarnbok.se utan skyddas och lagras av Klarnas säkra servrar. För mer information om Klarna och deras ansvar och villkor, vänligen besök följande hemsida: http://www.klarna.se

1.6 ÅNGERRÄTT
Vid köp av varor på Webbplatsen har Kund alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (SFS 2005:59).
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. Detta innebär bland annat att ångerrätten inte gäller för de produkter som anpassats med personligbarnbok.se designverktyg och därmed gjorts personliga för Kunden.

1.6.1 HUR DU MEDDELAR ATT DU HAR ÅNGRAT DIG
Om du vill ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till personligbarnbok.se om att du vill utnyttja ångerrätten. Du måste meddela personligbarnbok.se om att du har ångrat dig inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

I ditt meddelande ska du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan.

När Kunden ångrar sitt köp betalar personligbarnbok.se tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan.

Kunden står själv för fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till personligbarnbok.se.

1.7.3 HUR DU RETURNERAR VARAN
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till personligbarnbok.se.
Vid utövande av ångerrätten ansvarar du för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten.

Kunden står själv för fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till personligbarnbok.se.

Personligbarnbok.se rekommenderar att du skickar varorna väl emballerade. Varorna ska vara i fint skick, med etiketter kvar på varan och bör läggas i eventuell originalkartong.

Varan ska skickas i retur till personligbarnbok.se enligt de metoder, anvisningar och till den plats som anges på Webbplatsen.
Kunden står för transportrisken i enlighet med vad som anges ovan.

1.7.4 ÅTERBETALNING EFTER UTNYTTJAD ÅNGERRÄTT
När Kunden ångrar sitt köp betalar personligbarnbok.se tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan.
Personligbarnbok.se betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum personligbarnbok.se tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Personligbarnbok.se får dock vänta med återbetalningen tills personligbarnbok.se tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

1.8 BYTE
Personligbarnbok.se har ingen bytesrätt utan hänvisar då till ångerrätten.

1.9 REKLAMATION
Personligbarnbok.se garanterar att varje försändelse undersöks innan den skickas till Kund. Skulle varan trots detta ändå vara trasig eller felaktig när den anländer till Kund kan varan reklameras till personligbarnbok.se.
Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Webbplatsen är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.
Om en vara som du har köpt är defekt tillämpar personligbarnbok.se gällande konsumentlagstiftning. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast genom att kontakta vår Kundtjänst.
Vid reklamation skall anledningen till reklamationen anges.
Kunden står själv för fraktkostnader för att skicka tillbaka varan till personligbarnbok.se.

Reklamation måste alltid göras via personligbarnbok.se kundtjänst, kontakt via e-post hej@personligbarnbok.se. Personligbarnbok.se förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans och i sista hand återköp.

1.10 Personligbarnbok.se ANSVAR
Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar personligbarnbok.se ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.
Personligbarnbok.se ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.
Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Webbplatsen är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

1.11 ÅLDERSGRÄNS
Personligbarnbok.se expedierar, enligt svensk lag, inte köp till personer under 18 år. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.12 PERSONUPPGIFTER – PRIVACY POLICY

1.12.1 VAD VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Personligbarnbok.se ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Kund lämnar till personligbarnbok.se. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och EU direktivet 94/46 EC. Kundens uppgifter används för att personligbarnbok.se ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom att ta emot kundens beställningar via Webbplatsen, ge Kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya erbjudanden som är anpassade för Kund. Personligbarnbok.se dokumenterar även den kommunikationen med Kunden i de fall Kund gör en reklamation eller har andra frågor, detta för att tillhandahålla den service Kund förväntar sig av personligbarnbok.se.
Mer specifikt behöver personligbarnbok.se dina personuppgifter för följande ändamål:
– För att kunna ta emot och bearbeta dina beställningar via Webbplatsen (t.ex. ditt namn, adress, och födelsedatum)
– För att kunna avisera om leveransstatus via SMS (t.ex. ditt mobilnummer)
– För att kunna skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev och våra kataloger (t.ex. din e-postadress, ditt namn och din postadress)
– För att kunna kontakta dig i händelse av fråga med anledning av din beställning eller köpet i övrigt (t.ex. telefonnummer, adress)
– För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster (t.ex. din e-postadress)
– För att kunna analysera dina personuppgifter och dig med relevant marknadsföring, erbjudanden och information (t.ex. namn, köpvanor)
– För att kunna bekräfta att du har rätt ålder för att få handla på nätet (t.ex. födelsedatum)
Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag. Vi kan inte ta bort dina data när det finns ett legalt lagringskrav (t.ex. bokföringslagen) eller när det finns en rättslig grund för att behålla viss data, t.ex. ett pågående avtalsförhållande.

1.12.2 DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information från oss om de personuppgifter som vi har rörande dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du givetvis begära att informationen rättas eller tas bort.
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om Kund hos personligbarnbok.se. Om en Kund vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till personligbarnbok.se till kundtjänsts e-postadress. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte

1.12.3 VEM FÅR DEL AV PERSONUPPGIFTER
Personligbarnbok.se kommer inte att förmedla, sälja eller byta dina uppgifter med en tredje part. Personuppgifter kan komma att delas med organisationer som, speditörer, betalningsförmedlare, kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

1.12.4 HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Personligbarnbok.se skyddar dina personuppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. Personligbarnbok.se utvecklar kontinuerligt säkerhetsåtgärder för att följa med den tekniska utvecklingen.
Vid kortköp samarbetar vi med en betalningsförmedlare som bl.a. biträder med att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare behandlar din betalkortsinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Hantering enligt denna standard innebär att uppgifterna hanteras på ett mycket säkert sätt.

1.12.5 COOKIES
En cookie är en liten textfil som sparas när du första gången besöker en webbsida. Under senare besök, hämtas textfilen från din dator eller mobil. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
Personligbarnbok.se använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på Webbplatsen. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.
Personligbarnbok.se använder sessionscookies använder för att kontrollera om du placerat en vara i din shopping bag, samt när du använder produktfiltreringen.
Cookies behövs för att vår tjänst skall fungera som den ska.
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns normalt sett i hjälpavsnittet i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Webbplatsen att fungera och du kommer inte kunna genomföra köp.
Vi använder tredje parts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som t.ex. Google Analytics. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta kakorna lagras på din dator eller mobil som längst i 24 månader.

1.12.6 LÄNKAR
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför personligbarnbok.se kontroll. Personligbarnbok.se ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

1.13 INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, UPPHOVSRÄTT OCH RÄTTIGHETER
Personligbarnbok.se reserverar sig för eventuella text- och bildfel på Webbplatsen.
Alla immateriella rättigheter, så som varumärken och upphovsrätt på Webbplatsen tillhör personligbarnbok.se eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom lag med hänsyn till t.ex. upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Detta innebär att varken hela eller delar av innehållet får kopieras eller användas, för annat än Kundens beställning hos personligbarnbok.se, utan föregående skriftligt medgivande från personligbarnbok.se.

1.14 ÖVERLÅTELSE
Personligbarnbok.se förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

1.15 KLAUSULERS GILTIGHET
Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

1.16 TVISTER
Tvister med anledning av detta avtal och rörande detta avtals giltighet prövas av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.
Om du är missnöjd med en vara som du har köpt ber vi dig att reklamera varan enligt punkt 1.9 ovan. Personligbarnbok.se kommer att pröva reklamationen och svara dig. Om du av någon anledning inte är nöjd med personligbarnbok.se bedömning kan du som konsument ansöka om att ditt ärende prövas av Allmänna Reklamationsnämnden. Personligbarnbok.se följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Mer information kan du hitta hos Allmänna Reklamationsnämnden på www.arn.se.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr0.00